VÅRE ROVDYR OG ROVFUGLER


Her vil du kunne lese om alle rovdyr og rovfugler som vi har i Norge. Informasjon og bilder blir lagt ut etterhvert som det blir klart. Dette er en formidabel jobb, så bær over med oss at det kan ta litt tid og få fullført dette her. Klikk på linkene for å lese om de enkelte dyrene/fuglene.
BJØRNEFAMILIEN

BRUNBJØRN
ISBJØRN


BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024
Foto: Rune Moen
Foto: Even Hønsen Agerup
MÅRFAMILIEN

GREVLING
ILDER
JERV
MINK
MÅR
OTER
RØYSKATT
SNØMUS
UGLER

HAUKUGLE
HORNUGLE
HUBRO
JORDUGLE
KATTUGLE
LAPPUGLE
PERLEUGLE
SLAGUGLE
SNØUGLE
SPURVUGLE
FALKER

DVERGFALK
JAKTFALK
LERKEFALK
TÅRNFALK
VANDREFALK

VÅKER

FJELLVÅK
MUSVÅK
VEPSEVÅK
HAUKER

HØNSEHAUK
MYRHAUK
SIVHAUK
SPURVEHAUK

SJELDNE ROVFUGLER

GLENTE
TÅRNUGLE
HUNDEFAMILIEN

FJELLREV
MÅRHUND
RØDREV
ULV

KATTEDYR

GAUPE
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Rune Moen
Foto: Lars-Erik Lie
Informasjonssidene om våre rovdyr og rovfugler er skrevet av BFR sine egne medlemmer. Forfatterne er: Lars-Erik Lie (lappugle, pluss redigering av tekst/bilder på alle info.sider),  Anne Lise Guldahl (grevling), Ingunn Lund-Vang (gaupe), Thorolf Lie (brunbjørn, hubro, mår, mårhund, spurvehauk, vandrefalk, vepsevåk), Rune Moen (jaktfalk, fjellvåk, slagugle), Siri Randtun (ulv, jerv), Sven T. Røine (hønsehauk, isbjørn, rødrev, røyskatt, snømus), Kjersti Vogt (fiskeørn, havørn, kongeørn).
Det er dessverre en del problemer med husdyr kontra rovdyr i Norge.
LES MER OM DETTE HER!