OM BYGDEFOLK FOR ROVDYR (BFR)


BFR ble først stiftet i januar 2011, som en Facebook-gruppe av Lars-Erik Lie. Den  17. februar 2012 tok vi steget fra å være en Facebook-gruppe, til å bli en forening. Styret i foreningen består pr. dags data av følgende personer:


Leder: Lars-Erik Lie.
Nestleder: Ingunn Lund-Vang.
Styremedlemmer:  Astrid Bekken, Agnete Green.


PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2019 kan leses her.
BFR SINE VEDTEKTER kan leses her.

BFR sin logo er laget av Arve Herman Tangen. Webdesign og layout er laget av Lars-Erik Lie.


BYGDEFOLK FOR ROVDYR - MÅLSETTINGER

1. BFR mener at det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på det biologiske mangfoldet i naturen. Mange dyrearter er gjensidig avhengig av hverandre, forsvinner EN art, så kan det få katastrofale følger for andre dyrearter. Slike symbioser er det tildels mangelfulle kunnskaper om, men vitenskapen får stadig innblikk i hvordan dyrene er avhengige av hverandre. Dette mangfoldet gjelder det å ta vare på.

2. BFR vil ha levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene. Med "levedyktig"  menes det antallet som man trenger for å bevare en bestand uten stor fare for innavl.

3. BFR vil fremme kunnskap om rovdyr gjennom informasjon og opplysning. Det er viktig at  allmennheten får bedre kunnskap om hvordan dyrene i naturen er avhengige av hverandre og hvordan naturen fungerer.

4. BFR er for en løsningsorientert tenkning i rovdyrdebatten. Vi er åpne for å samarbeide med de som vil gjøre en innsats for å få en løsning på de konfliktene man ser i rovdyrdebatten.

5. BFR vil fremme et tettere samarbeid mellom miljøvernorganisasjoner og andre organisasjoner som fremmer biologisk mangfold og vil ha levende bestander av våre rovdyr og rovfugler.

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Rune Moen
HVORDAN KONTAKTE OSS?

Epost: post@bfrnorge.com
Leder: Lars-Erik Lie. Mobil 990 22 187.
Presseansvarlig: Ingunn Lund-Vang. Mobil: 417 62989.
Presseansvarlig Nord-Norge: Christine P. Hansen. Mobil: 952 89 656.

Har du spørsmål til BFR om rovdyr eller rovfugler og ugler? 
Rovfugler og ugler: Egil Østby: barskogornitologen@gmail.com
Store Rovdyr: Robert Huldt: lynxlynx@hotmail.no

Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Tilman Wischuf
Foto: Arve Herman Tangen