BFR - DAGSAKTUELT


RAPPORT FRA FOLKEMØTE OM ROVDYRPOLITIKK I ELVERUM (04.09.2013)

Her er en rapport fra folkemøtet i Elverum den 25.08.2013 - et møte holdt av FNR, der fokus var rovdyrpolitikk, med det tvilsomme underspørsmålet: "Skal Hedmark bli en valpekasse for store rovdyr?) BFR hadde noen representanter på plass, som ellers i all hovedsak bare bestod av rovdyrmotstandere. Her kommer en rapport fra BFR sine utsendte folk:

"Med vettet i behold entrer vi løvens hule en søndag ettermiddag for å høre hva politikerne har å si om rovdyr. Møtet arrangeres av FNR, så vi vet vel egentlig hva vi går til. Vi blir høflig mottatt på utsiden av noen FNR medlemmer, men ellers kjenner man skeptiske blikk fra andre oppmøtte.
Politikerpanelet består av noen erfarne og noen uerfarne debattanter. Noe som også gjør at ikke alle får frem poengene sine. I første runde uttrykkes det fra alle forståelse fra alle politikerne i forhold til de som er berørte i rovdyrproblematikken. 

SV sin stortingsrepresentant, Karin Andersen, opplyser oss om at SV er de beste på klima og naturvennlig politikk, mens SP sin landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum forteller oss at ulven i Norge er langt ifra norskm men rett og slett finsk/russisk, og at vi i Norge overhodet ikke har ansvar for, eller på noen måte har brukt for denne ulven. Vedum vil  ha lavere bestander av bjørn, jerv, gaupe og videre legger han til at ulven skal holdes utenfor bestandsmålet for rovdyr. Den skal rett og slett fjernes fra  Norsk jord. (stor applaus fra salen). Høyres utsendte, Gunnar Adolf Gundersen, griper raskt ordet og beskylder regjeringen for at dagens rovdyrpolitikk senker folks livskvalitet i de rovdyrutsatte områdene. Han slutter seg til SP ’s utsagn om at finsk/russisk ulv i norsk natur ikke er ønskelig.

FRP sin kandidat, Hege Jensen, følger opp med å si at redselen og dårlig livskvalitet for de som lever i rovdyrområdene ikke lenger kan overses, men må tas på alvor. Folk tør ikke bruke naturen lenger sier hun, turgåere og bærplukkere vil ikke lenger bevege seg ute som de har gjort i generasjoner. FRP ønsker større beskyttelse for jakthunder, større nødvergerett, bedre dyrevern og hun legger til at hun personlig ikke vil ha ulv i Norge. Venstres talsmann sier derimot at naturen innehar større kvalitet dersom rovdyrene, inkl. ulv får berike naturen vår (ingen applaus fra salen). Arbeiderpartiets håpefulle, Lasse Juliussen, kan fortelle at hans parti vil være med på redusering av rovdyrkonflikten…

Rødt sin kandidat, Erling Folkvord, forteller at partiet ønsker mer norsk matproduksjon, og økt kjøttproduksjon, større selvforsyning av mat og ett naturlig økosystem. Rovdyr skal ikke fordrive beite, og de vil avvikle rovdyrsonen samt styrke utmarksbeite. MDG sin representant, Ingebjørg Øveraasen, sier at MDG er løsningsorienterte. De vil øke støtten til beitenæringen og styrke landbruket. De vil også ha en levedyktig rovdyrstamme, inkl. ulv. KRF sin mann, Kjetil Lorentzen, mener at man kan ha flere tanker i hodet på en gang. KRF er for en balansert natur og er ikke fornøyde med rovdyrforliket. De vil avvikle rovdyrsonen og de legger vekt på at grenseulvene skal telles som norske. 

Debatten fortsetter litt politikerne i mellom og landbruksminister Slagsvold Vedum mener at Gunnar Adolf Gundersen ikke har partiet sitt i ryggen når det gjelder hans uttalelser i rovdyrspørsmålet.
Gundersen kritiserer meningsmålingen om at det norske folk vil ha og er positive til rovdyr.
Slagsvold Vedum snakker kun om ulv i denne debatten. og SP er også det eneste partiet som klart og tydelig ikke ønsker ulv i Norge. Han sier videre at den finsk/russiske ulven ikke skal være her.
SV ved Karin Andersen, utdyper også at det er ulv som er den største byrden. Praten går ganske så livlig mellom Slagsvold Vedum fra SP og Gundersen fra Høyre, hvorav Erling Folkvord fra Rødt, ber folk slutte å diskutere nasjonaliteten til ulven.

For oss få fra vernesiden som sitter og lytter, er det egentlig ikke mye nytt som kommer frem. Publikum har mulighet til å stille politikerne spørsmål og for oss blir svarene veldig lite løsningsrettet. AP henviser kun til rovdyrforliket. MDG er helt tause og FRP babler om hybrider og inntil 3 ynglinger av ulv i året. Slagsvold Vedum roser seg selv med at SP har den beste fagministeren på dyrevelferd. Dette er drøy kost å høre på. Karin Andersen fra SV skyter inn at skadepotensialet  ved jakt er for høyt og at fellingstillatelse utstedt på SMS ikke fører til at felling blir utført. SV legger vekt på at rovdyr skal utføre skade før de blir felt.

Noen positive ord er det jo å høre, og kort fortalt gjør Venstre det best denne søndagen. De kan melde at de har gjort undersøkelser blant ungdom i Østerdalen, som  faktisk er mer åpne for rovdyr i naturen enn generasjonen som nå ”holder hjulene i gang”. Et godt poeng og svar til sauebønder som må legge ned driften er at også melkekyr-driften synker. Der har i allefall ikke ulven en snute med i spillet.

Inntrykket av denne seansen er blandet. Det mest overraskende var vel å høre landbruksministeren si at bjørn, jerv og gaupe holdes separat fra diskusjonen. Ulven er og blir syndebukken blant bønder og jegere. Ingen vil høre snakk om løsninger, ingen vil gjøre noe som helst for at konflikten med ulv skal bli mindre annet enn at ulven skal bort, det var det det var størst enighet om denne søndagen i Elverum……."

For BFR
Jim Odin Wik og Marianne Gulli.                                                                    BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup
Jim Odin Wik. En av BFR sine representanter på møtet i Elverum.
Foto: Marianne Gulli.
Trygve Slagsvold Vedum fra SP under rovviltmøtet i Elverum, 25.08.2013.
Foto: Marianne Gulli.
Foto: Stein Valkoinen