BFR - DAGSAKTUELT


BYGDEFOLK FOR ROVDYR ANMELDER GLOMMEN SKOG! (20.08.2013)

BFR går til anmeldelse av Glommen Skog for snauhogging av en ospelund i Trysil Sentrum. Anmeldelsen er også omtalt i Lokal-Avisa for Sør-Østerdal (krever ab. for å kunne leses på nett). Denne ospelunden var en spesielt viktig biotop for hakkespetter og andre sjeldne fugler. Glommen Skog fikk beskjed av Trysil kommune om å IKKE hogge i ospelunden, allikevel har de hogd den ned og totalrasert et viktig område, ikke bare for fugler, men også for barna på Innbygda Barneskole.
Mangt et lite barn har gått stien som gikk gjennom ospelunden og kikket opp på de mektige ospetrærne og opplevd både hakkespetter og andre fugler på nært hold. Nå er alt rasert. I skjepende retning så har også snauhogsten skjedd når fulgeungene er i/ved redet, midt på sommeren. Dette MÅ få konsekvenser for Glommen Skog og BFR forlanger at de gjør opp for seg og at de får en klekkelig bot for denne raseringen de har bedrevet! Her er en kopi av anmeldelsen vi har sendt politiet i Trysil.

ANMELDELSE AV GLOMMEN SKOG FOR SNAUHOGGING AV OSPELUNDEN VED BORGBAKKEN I TRYSIL SENTRUM

I dagens utgave av avisen Lokal-Avisa for Sør-Østerdal så står Norsk Ornitologisk Forening sine karer i Trysil (Bjørn Foyn og Ole Petter Blestad) frem med sterke reaksjoner på at Glommen Skog har snauhogd en ospelund ved Borgbakken i Trysil Sentrum. Glommen Skog hadde vært på befaring i område med Trysil kommune og fått klar beskjed om å IKKE hogge ned ospelunden. Allikevel har de gjort dette.

Ospelunden var en særdeles viktig biotop for sjeldne hakkespetter og andre fugler. Undertegnede både observerte og hørte den sjeldne svartspetten der i flere uker i vår, sammen med en rekke andre fuglearter. Spettene er spesielt avhengige av ospetrær og det var mellom 20-25 spetthull i trærne der. Området var også særdeles viktig for barna ved barneskolen i Trysil, og det er mangt en liten gutt eller jente som har gått tur i den "magiske" lille ospelunden, som vel var det nærmeste man kom et lite urskogsområde her i Sentrum av Trysil.

Dette er nå ødelagt og rasert, i regi av Glommen Skog. Vi i Bygdefolk for Rovdyr mener at dette MÅ få konsekvenser for Glommen Skog, og det holder ikke med å beklage det "intrufne" i avisen. BFR vil derfor anmelde forholdet og ber om at politiet undersøker saken nærmere, når faktisk Glommen Skog bevisst har unnlatt å følge de retningslinjer som er gitt av kommunen om å IKKE hogge ned ospelunden.

I skjerpende retning så er det også slik at snauhogginga har skjedd på sommeren, i en periode da fugleungene fremdeles er i/ved redet. Hvor mange sjeldne fugleunger av spetter og andre fugler som er omkommet pga. dette her vites ikke, men det er totalt uakseptabelt fra et naturvernsyn å drive på slik som Glommen Skog gjør.

BFR ber politiet om å ta denne saken på alvor og vise at slik fremferd som Glommen Skog har vist her, IKKE er akseptabelt.

Glommen Skog sin nettside: http://www.glommen-skog.no
Miljøleder hos Glommen Skog er Ingmar Eggen, tlf. 481 53 444. Hans epost er: ie@glommen.skog.no
Skogbruksleder i Trysil er Ola Stensby, tlf. 913 91 702. Hans epost er: os@glommen.skog.no

Mvh
Lars-Erik Lie
Leder for Bygdefolk for Rovdyr
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup
Bildet viser litt av den naturen og skogen som nå er ødelagt av Glommen Skog. Foto: Lars-Erik Lie
Bilder fra den raserte og snauhogde ospelunden i Trysil, der Glommen Skog har jevnet alt med jorda.
Foto: Lars-Erik Lie.