BFR - DAGSAKTUELT


BYGDEFOLK PROTESTERER MOT MILJØVERNMINISTER SOLHJELL! (07.07.2013)

De siste par ukene så har avisene bugnet over av tabloidartikler med beskrivelser av rovdyrenes "herjinger", og bilder av blodige sauelik finnes overalt i media. Ikke et ord sies om hvorfor ikke sauebøndene kan ha sauene bak rovviltsikre gjerder, ha vokterhunder/gjetere osv. Tiltak det ALDRI settes noe fokus på. De eneste tiltakene vi ser noe til, er hvordan man enda mer effektivt skal få drept rovdyrene.

I fjor så ble det tillatt å skyte bjørn på vårsnø, en praksis som til og med Russland har stoppet med, og man skulle vel tro at grensen var nådd her, men neida, nå i helga så har miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vært i møte med rovdyrmotstandere og beitenæringen i Gudbrandsdalen, og har der, ifølge NRK, gitt dispensasjon til bruk av hunder i jakten på å få drept ulv enda mer effektivt.

Dette er et tiltak der man virkelig kan lure på hvor mye etisk tenkning er brukt på forhånd? Vi tipper at etikk og moral ikke finnes i dette "spillet", og dette er et panisk tiltak, gjort for å tilfredsstille sinte sauebønder og for å gi inntrykk av det "gjøres noe" i forvaltningen for å imøtekomme alle skriket og bråket fra sau- og geitealslag, politikere i Sp, og sinte sauebønder som står frem i avisen.

BFR protesterer på det sterkeste på at en slik dispensasjon fra gjeldende lovverk gis, og har i kveld sendt en email til Bård Vegar Solhjell og Miljøverndepartementet, og vi bringer utdrag av mailen her:


PROTEST MOT TILLATELSE AV BRUK AV PLOTTHUND I FORBINDELSE MED FELLING AV ULV

Bygdefolk for Rovdyr (BFR) ser med forferdelse på at miljøvernministeren har gitt dispensasjon fra forbudet om å bruke hund som et ledd i å felle ulv. BFR protesterer på det sterkeste mot denne, såvidt vi vet, muntlige dispensasjonen, som står omtalt i NRK sin artikkel. Miljødirektoratet har allerede sagt at skal man tillate å bruke hunder i forbindelse med felling av ulv, så det til både en høring og en lovendring. Hvordan kan miljøvernministeren så lett omgå dette og imøtekomme kravene fra disse rovdyrmotstanderne i Nord-Fron?

Å gjøre knefall overfor beitenæringen på denne måten, og tillate bruk av hunder er intet mindre enn  tragisk. Har miljøvernministeren sett hvordan slikt foregår? Det ligger noen klipp på YouTube som viser klipp av hunder brukt i jakt på ulv.

Det er ganske så groteske saker, og det minner en hel del om når et kobbel halsende hunder river ihjel rødrever i den berømte revejakta blant aristokrater i Storbritannia. Et annet scenario er at ulven kan angripe og rive ihjel hundene. Er det snakk om bare en eller to hunder, så har de ingen sjanse mot en ulv og vil bli drept. Hva da med dyrs rettigheter og dyrevern? Er det et kobbel av hunder, som i videoen over, så risikerer vi scener lignende det vi ser i filmen. Er dette noe miljøvernministeren vil kunne stå inne for?

Vi oppfatter det hele som at miljøvernministeren har gjort et desperat tiltak for å tekkes hylekoret i beitenæringen, uten egentlig å vite HVA det er han har tillatt. Vi ber innstendig om at han revurderer dette her og sier at nei – INGEN hunder skal brukes i jakt på ulv eller ved felling av ulv. Det er heller ikke slik at det er beitenæringen som skal styre hvilke dyr som skal leve og dø i Norge, noe det i grunn ser mer og mer ut som de gjør nå, ved å hyle og skrike og lage masse leven i media.

Men i stedet for å sette fokus på preventive tiltak som f.eks. rovviltgjerder, så opplever vi i BFR at det ENESTE fokuset settes på hvordan man mest mulig effektivt kan få drept flest mulig rovdyr, noe som er godt synliggjort i rovviltforliket, som kun dreier seg om hvordan man kan få drept rovdyr enda mer effektivt. Og mer og mer ekstreme tiltak tas i bruk, som regel etter sterkt mediapress fra Senterpartiet, bondelag, Sau- og Geitalslag osv. I fjor fikk vi vårsnøjakt på bjørn, en praksis som til og med Russland har gått bort fra, og nå i år skal det altså slippes løs hunder på ulvene. Miljøvernministeren gjør her et solid knefall overfor disse pressgruppene som vil ha livet av rovdyrene, og det er intet mindre enn tragisk.

Her må miljøvernministeren tenke seg om EN GANG TIL, og tenke på de etiske og moralske prinsippene i en slik jakt/felling. Både med tanke på sikkerheten til de hundene som deltar og som risikerer å bli drept av ulven, og også med tanke på det etiske i å sende et kobbel med hunder etter en ulv, der ulven risikerer å bli drept på bestialsk vis av et kobbel med hunder.  Det er og en risiko for at løse hunder kan bli skutt av posterte jegere, i den troen at det er ulven de skyter på, så muligheten for feilskudd og/eller skadeskyting blir enda større med å sette inn hunder i jakta på ulven.

Om hunder virkelig blir tatt i bruk i fellingsforsøk på ulv, så vil vi i BFR vurdere å politianmelde forholdet, da vi ser på dette som helt uakseptabelt. Vi ber innstending om at denne dispensasjonen om å tillate bruk av hund umiddelbart gjøres om på.

Mvh
Lars-Erik Lie
Leder for Bygdefolk for Rovdyr

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup