BFR - DAGSAKTUELT


BYGDEFOLK FOR ROVDYR ANMELDER SAU- OG GEITEALSLAG! (02.07.2013)

Nå ser det ut til at galskapen virkelig har tatt tak i ordførere og sau- og geitealslag her i Norge og man kan undres på hvor langt galskapen skal gå?

Først kan vi lese, i bl.a. Østlendingen, at ordfører I Åsnes, Ørjan Bue fra Senterpartiet, vil sette inn helikoptere for å skutt ut ulver som er i distriktet hans. Dernest kommer Nord-Fron sau- og geitealslag på banen og lover dusørpenger til de som skyter rovdyr.

Så kan vi i dag, den 02. juli 2013 lese i Oppland Arbeiderblad at ordføreren i Åsnes er utpå med et nytt utspill igjen. Denne gangen vil han sette inn millitære styrker for å gå manngard under ulvejakt. Vi regner med at dette skal skje samtidig som helikoptere patruljerer lufta i jakt på dette fredede rovdyret. Man kan undres.... hva slags galskap er det som er på gang her? Lever vi i Syria? Hvorfor da ikke bare leie inn forsvarets F16-fly og napalmbombe hele sørøst-Norge, slik at sauebøndene kan få tilbake "utmarka" si og få ha den i fred for skogens ville dyr? Man kan undres på hva som er galt oppe i hodet til folk når de mener å trekke inn millitære styrker for å drepe fredede rovdyr...

Og ikke nok med det, i Sunnmørsposten kan vi i dag lese at Møre og Romsdal sau- og geitalslag, ved leder Odd Bjarne Bjørdal, går ut og oppfordrer til ulovlig jakt på store rovdyr. Ikke bare oppfordrer han til jakt, men han går ut med at sau- og geitealslaget vil betale skuddpremier på de rovdyrene som skytes.

Her foreslås det å leie inn milltære styrker, bruke helikopter, betale ut dusørpenger - ALT for å drepe rovdyr, og da især, ulv. Vi snakker her om utgifter på mange millioner kroner. DET mener de at storsamfunnet skal ha råd til, men å sette opp et gjerde og/eller gjete sauene sine, nei - DET har de ikke råd til. Nå er det vel snart på tide at regjeringen setter føringene for hva disse sauebøndene skal drive med. De kan ikke forlange at storsamfunnet skal stå på pinne for dem og bøye seg etter alle deres spinnville nykker og innfall hele tida.

De oppfordrer til faunakriminalitet og forlanger at millitære styrker skal settes inn i "kampen" mot ulven. Hvor går egentlig grensene for hva disse folka kan finne på? Man kan virkelig undres...
Vi i Bygdefolk for Rovdyr har i hvert fall fått nok av dette nå, og vi har skrevet ferdig to anmeldelser, et på Nord-Fron sau- og geitealslag og et på Møre og Romsdal sau- og geitealslag. Anmeldelsene blir levert politiet i morgen, den 03. juli.

Begge de anmeldte går ut og lover skuddpremier/dusør på skutte rovdyr. Det er IKKE LOV å sette opp skuddpremier på rovdyr, og det er har vært flere saker i media tidligere om dette.

Møre- og Romsdal sau- og geitealslag oppfordrer i tillegg til rendyrket faunakriminalitet, da de betaler ut dusørpenger for alt av rovdyr som skytes, uansett hvem som gjør det og uansett sammenheng.

Nå er det på tide at myndighetene kommer på banen og legger nye føringer for saueholdet i Norge. Vi i BFR mener at det skal være en PLIKT for sauenæringen å ta vare på dyra sine. Dyrene skal enten gjerdes inn i rovviltsikre inngjerdinger, eller de skal være under oppsyn av gjetere. I områder med store rovdyrbestander skal sauer IKKE slippes ut i skogen uten at de er under døgnkontinuerlig oppsyn, helst skal de samles bak rovviltsikre gjerder, eller evt. man får komme med et forbud på sauehold i rovdyrprioriterte områder. Dagens erstatningsordninger må fjernes og erstattes med en sum som gis for å sette i gang preventive tiltak (inngjerding osv.). Gjøres det ikke tiltak og sauene blir tatt av rovdyr, så gis det ingen erstatning i ettertid.

Lars-Erik Lie
Leder for Bygdefolk for Rovdyr
www.bfrnorge.no

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup
Foto: Stein Valkoinen