BFR - DAGSAKTUELT


ULVEN KOMMER - SHOOT TO KILL! (28.06.2013)

Nå på forsommeren så går det snart varmgang i skriverne hos Fylkesmenn og Rovviltnemnder, som innvilger den ene fellingstillatelsen etter den andre. Samtidig bugner avisene over av tabloidartikler, der blodige sauelik sprer seg utover både 1 og 2 helsider. Ulver «herjer» og ulven «lusker». Den er visst både «unormal», til og med utsatt og den hører visst ikke naturlig hjemme i landet her heller. I hvert fall ikke om man skal tro på «kunnskapsformidlerne» fra Senterpartiet, som helst ser at Landbruksministeren skal svinge bøddeløksa si over norsk rovdyrpolitikk, en gang for alle.

Det klages og det sytes, og den ENESTE løsningen man finner, er kuler og krutt. Hvor enfoldig er ikke en slik politikk? Det er vel snart bare Norge igjen i hele verden som bedriver en slik landbrukspolitikk, der man sender ubeskyttede sauer til skogs, og virkelig tror de skal klare seg selv. Vi SERVERER enkel og «lokal» mat til rovdyrene, og så blir vi bitre og sure etterpå når rovdyrene forsyner seg av godsakene vi har satt ut til dem. Hvor dum går det an å bli? Er det virkelig så vanskelig å skjønne at man MÅ ta vare på husdyra sine?!? At man må gjerde dem inn og/eller gjete dem?

Vi i Bygdefolk for Rovdyr (BFR) har sett oss grundig lei på den evige sutringa fra ansvarsløse sauebønder. Nå er det jammen på tide at folk innser at hvit, fet, norsk sau IKKE har noe i skogen eller på fjellet å gjøre. Rundt 100 000 sauer stryker med hvert eneste år av ANDRE årsaker enn rovdyr, uten at sauebøndene står og griner i avisen om det. Men dauer som fluer gjør dyrene deres uansett. Denne «økologiske utmarksbeitinga» som visstnok skal redde hele verden fra sultedøden er intet annet enn et stort, svart bedrag fra ende til annen!

Den hvite, fete sauen dør av utallige andre årsaker enn rovdyr – som flåttbårne sjukdommer, de spiser giftige planter, lam kommer bort fra mora og sulter i hjel, de ramler ned fra skrenter og stup, og blir de liggende på ryggen i ei lita grøft, så kommer de seg ikke opp igjen, men ligger der til de tørster i hjel. DA kan vi snakke om lang og pinefull død da! Men hører vi ett eneste ord fra Bondelag, Sp eller sauebøndene om dette? Nei, det gjør vi ikke. Det er KUN rovdyrene det settes fokus på, og der skal alt skytes, fordi DET er jo det enkleste.


Selvfølgelig er det enklest å skyte, er jo lettere det enn å måtte ta ansvar for dyra, holde dem i et inngjerdet område, eller i verste fall måtte se etter dem både titt og ofte. Argumenter som at «verden sulter» og vi må produsere mer mat, hører vi stadig vekk. Vel, den ubehagelige sannheten er at Ola Dunk nesten ikke spiser sau, bare knapt ca. 3 kilo i året, mot et totalt kjøttkonsum på rundt 70 kg i året. I praksis så betyr ikke sauenæringen noe som helst for nordmenn, ei heller for sultende afrikanere. Hvis bøndene VIRKELIG er så opptatt av de fattige, så burde de jobbe for å oppheve tollmurene mot de fattige landene, slik at de kommer inn på verdensmarkedene med sine produkter, men det gjør de jo IKKE, så dette «fattigdomsspillet» er intet annet enn tomme ord.

Vi i BFR krever at politikerne nå FORLANGER at sauebøndene skal ta ansvar for sine dyr. Vi krever at dagens erstatningsordninger for rovdyrdrepte dyr skal opphøre umiddelbart og erstattes med ordninger der tilskudd gis i forkant av beitesesongen, basert på et grunnlag om hvor stor rovdyrtetthet det er i området og hvor mange sauer som skal inngjerdes/passes på. Den bonden som da følger opp dette og faktisk tar vare på dyra sine, vil heller ikke miste noen dyr til rovdyr, mens de som er giddesløse og slepphendte og bare sender dyra til skogs uten vern, ei heller får ei eneste krone i erstatning.

Det må bli en SLUTT på at en mikro-næring skal sitte og påvirke norsk naturforvaltning på den måten de har fått gjøre frem til nå. Det er ikke sauebøndene som skal styre hvordan naturen og dyrene skal forvaltes. Naturen er faktisk det VIKTIGSTE vi har, og sauene kan fint gjerdes inn. Det klarer de i alle andre land, så det burde ikke være så vanskelig her heller.

Lars-Erik Lie
Leder for Bygdefolk for Rovdyr
www.bfrnorge.no

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup
Foto: Stein Valkoinen