BFR - DAGSAKTUELT


Først av alt vil vi i BFR ønske velkommen til en ny "underside" her på hjemmesida vår. På denne sida vil vi ta opp alt i fra dagsaktuelle saker vedr. natur og rovdyr, til temaer vi brenner for. Vi har fra før av en egen nyhetsside og en artikkelside, men ingen av dem passer for det innholdet vi tenker å ha her. Så når det er sagt, så kjører vi i gang med første sak!

05.05.2013:
BFR INFORMASJONSPLAKATER - DEL 1.

Vi i BFR mener at det er viktig å nå ut til folk med informasjon og faktaopplysninger. I den forbindelse har en av ildsjelene i BFR laget en rekke informasjonsplakater, som setter lys på en del aktuelle teamer i rovdyrdebatten, og kanskje spesielt - ulvedebatten. Disse plakatene kan du fritt bruke for å spre denne informasjon om rovdyr til venner og bekjente, sosiale medier osv.

Denne første plakaten her setter lys på forskjellen mellom to nabofylker i Sverige og Norge, når det gjelder antallet sauer som er tatt av ulv. Riktignok har svenskene vesentlig mindre sau enn Norge, men allikevel er erstatningsprosenten veldig forskjellig. I Varmland er kun 0,03% av alle sauer tatt av ulv, mens i Hedmark er hele 1200 sauer (1,14%) erstattet etter at de er antatt tatt av ulv.

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024
Hva er det svenskene gjør som vi i Norge IKKE gjør, siden erstatningsprosenten hos svenskene er VESENTLIG lavere enn i Norge? Vel, for det første har de en annen type erstatningsordning, der man ikke får penger i ettertid for ihjelrevet sau. Man må derimot jobbe aktivt for å ta vare på de sauene man har, og det er strenge regler om inngjerding av sauer. De som ikke følger disse reglene, får heller ikke erstattet dyrene hvis de skulle bli tatt av rovdyr. Tilskudd gis på forhånd basert på opplysninger om hvor store rovdyrbestander det er i området. Da er det opp til bonden å bruke midlene på en slik måte at han FORHINDRER skade på dyrene, noe som gjør at tapsprosenten til ulv (og andre rovdyr), er veldig liten.

I Norge derimot erstattes tapte sauer etterskuddsvis, og de erstattes i all hovedsak etter skjønn. Dvs. at det ikke er nødvendig å dokumentere tapet, men det holder å ANTA at sauene er tatt av rovdyr. Om f.eks. 2 sauer er dokumentert tatt av rovdyr i et område, men 20-30 til også er borte, så antas det automatisk at rovdyrene også er ansvarlige for dette, selv om intet bevis eller dokumentasjon finnes.

Den norske ordningen kan man si indirekte "oppfordrer" til overrapportering og juks, og de tallene som vi får fra enkelte bønder mht. påstått rovdyrtap, tilsier meget tvilsomme sifre. Bl.a. påstår bønder i Oppland at det i fjor ble tatt over 800 lam og sauer av kongeørn. Ornitologer, som tross alt har full oversikt over den aktuelle ørnestammen på stedet, avviser påstanden som tull, og forteller at de svært sjelden finner rester av lam ved redene. Bestanden av kongeørn i Oppland er forresten bare på 12 hekkende par, så det er ingen stor bestand det er snakk om. Allikevel påstår bøndene at de har skylden for over 800 tapte dyr.

Dette er det altså erstatningsordningen som legger opp til. Vi i BFR mener helt klart at denne ordningen MÅ opphøre og erstattes av en modell som er mer lik den svenske.

Foto: Bjørn Harald Rinden
Foto: Even Hønsen Agerup