BFR - DAGSAKTUELT


12 PERSONER I HEDMARK ARRESTERT FOR ULOVLIG, ORGANISERT ULVEJAKT (08.04.2014)

For første gang i historien så aksjonerte i dag Økokrim og Politiet i Hedmark, mot organisert, ulovlig ulvejakt. 12 personer i Hedmark er anholdt og siktet, fem fra Trysil, fem fra Elverum, en fra Engerdal og en fra Åmot. Det er kjent at en av de pågrepede er den samme som i 2010 ble dømt for ulovlig jakt av bjørn. Brorparten av de som er siktet har tilholdssted i Trysilområdet, mest sannsynelig i forbindelse med Slettås-reviret. Etter det BFR er kjent med er minst en av de siktede fra Slettås, og han har også vært i politiets søkelys tidligere pga. mistanke om ulovlig jakt på rovdyr.

Det ekstreme rovdyrhatermiljøet er sterkt på indre østlandet og det har lenge vært kjent at det foregår ulovlig jakt på rovdyr, og da kanskje spesielt ulv, men også gaupe, kongeørn og andre rovdyr/rovfugler. Dette dreier seg i all hovedsak om personer i jegermijøet, og alle de som er anholdt nå kommer fra dette miljøet. Politiet og Økokrim avholdt i dag en pressekonferanse i Elverum om saken, og siktelsene dreier seg ikke bare om faunakriminalitet, men også organisert kriminalitet, og det betyr at de siktede kan bli dømt etter den såkalte "Mafiaparagrafen". Disse forholdene kan gi opptil 11 års fengsel. 

Det er på det rene at det gjennom flere år har foregått tjuvjakt på ulv i Norge, og gjennom både åpne og lukkede grupper på sosiale medium (bl.a. Facebook), så ser man stadig vekk de verste rovdyrhaterne oppfordre til det de kaller for "Bygdevern" (dvs. ulovlig ulvejakt), og begrepet SGT (skyt-grav-tie) er et kjent begrep i de kretser. BFR har også mottatt informasjon om at grupperinger innen jaktmiljøet har en "uskreven regel" om at hvis ulv blir observert, f.eks. under elgjakta på høsten, så skyter jegerne, og holder kjeft. Det er bare noen få år siden det ble skutt en jakthund i Slettås i den troen at det var en ulv.

BFR har også fått opplysninger fra folk i miljøet om at tjuvjegerne gjerne bruker helmantlet ammunisjon og skyter såkalte "vomskudd". Dette for at dyret skal pines lengst mulig og holde seg i live over en periode, og dermed kanskje vandre ut av området av seg selv, før det dør av skadene. Det er også blitt fortalt BFR at det er brukt giftåte som en del av den ulovlige jakta som har foregått nå. Dette regner vi med isåfall har skjedd i relasjon til Slettås-reviret, der den ene alfahannen plutselig forsvant for ca. halvannet år siden.

En jeger forteller oss at han under elgjakt observerte en stor ulv den høsten alfahannen i Slettås-reviret forsvant, og når ulven tuslet avgårde i retning nabo-jaktlaget, så ble det løsnet skudd derfra rett etterpå. Muligens var det alfahannen som endte sine dager der, men det kan vi dog ikke si sikkert, siden det ikke finnes bevis i nevnte episode. Dog, mistanken er der.
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024

Foto: Runulfr Widugastir Tyrfing
Foto: Tilman Wischuf
Foto: Tilman Wischuf
Foto: Tilman Wischuf
Foto for BFR: Jim Odin Wiik
Bildet ovenfor er fra pressekonferansen som Økokrim og Hedmark Politidistrikt avholdt i Elverum kl 1400, den 08.04.2014. BFR sin lokale representant, Jim Odin Wiik, var tilstede.

Lederen i BFR, Lars-Erik Lie, mottok i kveld også en meget ubehagelig og trakasserende telefonoppringing i etterkant av denne politiaksjonen mot det kriminelle ulvejegermiljøet. Telefonen kom i fra et svenskregistrert telefonnummer. Han som ringte snakket Trysil-dialekt, presenterte seg ikke og kom med en rekke anklager og direkte skjelte ut Lie, som bl.a. ble kalt en "dumskalle" og ble beskyldt for å ha "anmeldt ulvejegerne". Telefonen var såpass utrivelig at Lie la på røret. Det er ikke første gang slike ting skjer, Lie har bl.a. tidligere blitt kalt en "samfunnsfiende" og fått melding om at "han bør skytes som ulven".

Slik er nemlig nivået i rovdyrdebatten, og de ekstremistiske grupperingene skyr nærmest ingen midler for å få det som de vil, og om de må trakassere og true folk eller legge ut giftåte og skyte fredede rovdyr, så gjør de det. BFR vil imidlertid ALDRI gi etter for press fra slike folk. Når det gjelder den aktuelle etterforskningen i den bekskrevne saken, så vil vi selvfølgelig følge den videre.
Foto: Tilman Wischuf