JERV (Gulo gulo)


Jerven er rødlistet (Rødliste/The red list presenterer arters risiko for å dø ut), og betegnet som "sterkt truet EN". Dette betyr at den har høy risiko for utdøing (20% sannsynlighet innen 5 generasjoner). Den tilhører mårfamilien og er vårt største mårdyr. Pr. 2012 ble det registrert 68 jervekull i Norge, totalt antatt ca. 395 stk. Jerven holder til i Norge, Sverige, Finland, Russland, USA og Canada.

Fysiologi: Vekten varierer fra 12 til 18 kg på hannene og 8-12 kg på hunnene. Pelsen er lang og litt busket,brunsort og med lysere "tegninger" på sidene,over øyne og oppå ørene samt som regel litt i brystet. Skallen er bred og bena er korte med fem tær hvor det sitter kraftige klør. De store fotsålene bærer den lett oppå snøen, en fordel når den jakter. Kroppslengde: 70-85 cm.
Den kan minne om en liten bjørn, men den beveger seg som et mårdyr. Som måren er den en god klatrer og tar seg fint opp i trær og busker.

Parring og drektighet: Hunnen føder i et hi som hun graver ut i en snøfonn (et slikt hi kan ha flere ganger på flere meters lengde) eller under et liggende tre eller i en steinur. Parringen skjer i løpet av perioden april til august. Jerven har forsinket fosterutvikling, hvor de befruktede eggene stopper opp i utvikling (Blastocyst) inntil de fester seg til livmorveggen. Dette er en viktig egenskap siden jerven føder ungene i hiet i vinterhalvåret.

Deretter tar det 30-50 dager før ungene fødes med helt hvit pels, uten tenner og med lukkede øyne. De veier ca 100 g. Ungene dier til de er ca 9-10 uker gamle og følger med mor til ca. september. De blir mer og mer uavhengige av mor og vandrer ut av territoriet før de er 1 år gamle.Hvordan jakter jerven? Når den jakter på større byttedyr som f.eks rein så hopper den opp på ryggen på dyret og biter i nakken.Den har stor styrke i forhold til størrelsen. Det er imidlertid sjelden den behøver å drepe reinen. Den spiser oftest rein som har dødd av andre årsaker. Andre byttedyr er smågnagere, rev, hare og hønsefugler.

Jerven spiser også mye åtsler, dette kan være kjøtt som blir til overs og som gjemmes unna til senere bruk. Dette gjør jervetispa særlig i forbindelse med at hun har kull, dette sikrer en jevn næringstilgang for henne og valpene. I tilegg spiser den dyr som ulv og bjørn har felt.

Tilhold: Jerven kan like gjerne holde til i skogsterreng som på fjellet. Jerven er i høy grad avhengig av åtsler fra de andre store rovdyrene, men når disse omtrent ble borte fra skogen, så trakk jerven opp på fjellet. Mesteparten av individene holder til i grenseområdene mot Sverige, fra Sør-Trøndelag og nordover. Dovre og tilliggende områder har også noen individer, men de siste årene har vi også sett mer og mer jerv nede i lavlandet i Hedmark og på Finnskogen igjen. .

Telling av jerv kan foregå ved telling av antall ynglinger, innsamling av ekskrementer som blir genetisk analysert. I 2012 ble det registrert 68 jervekull i Norge. Bestanden holdes nede ved såkalt hiuttak, lisensjakt, skadefellingstilatelser og ulovlig jakt.

Historikk: Mellom 1846 - 2012 er det skutt og drept 6102 jerv. Den ble fredet i Sør-Norge fra 1975, og fra 1981 i hele landet. Bernkonvensjonen har oppført jerven på sine lister over arter som må bevares. Allikevel er det siden totalfredningen trådde i kraft i 1981, drept hele 1059 jerv.

Jervens jaktinstinkt og behov for å overleve kommer av og til i konflikt med menneskelige interesser. Jerven kan felle både sau og tamrein.

SNO (Statens naturoppsyn) har ansvaret for å dokumentere husdyr og rein tatt av vilt. Dette blir registrert for allmennheten gjennom Rovbase på nett.

Lokal rovviltkontakt foretar en foreløpig vurdering av dødsårsak/skade og eget "kadaverskjema" sendes regionalt rovviltansvarlig. Denne konkluderer med hvilken art som har felt dyret. Deretter kan det søkes om eventuell fellingstillatelse.

Kilder: NINA, WWF Norge, SNO, Artsdatabanken, Jervprosjektet, The red list, Statistisk Årbok.Foto: Torbjørn Pehrsen
Foto: Stein Valkoinen
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Torbjørn Pehrsen
Foto: Marit Andersen
Foto: Per Lissel
Foto: Per Lissel
Foto: Stein Valkoinen