BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
ISBJØRN (Ursus maritimus)


Familie: Ursidae. Isbjørn utviklet seg mest sannsynlig fra brunbjørn i Sibir for om lag 100-200 000 år siden, så dette er en ung art. Den er verdens største landlevende rovdyr.

Fysiologi: Lengde på hanner er opptil 2,5 meter mens binner måler  opptil 2 meter. Vekten på hanner er mellom 300-800 kg, mens binnene er mindre og har en vekt på rundt 150-300 kg. Den tyngste målte isbjørn veide hele 1003 kg. Isbjørnen er en sålegjenger. Hårene i pelsen er faktisk ikke hvite men gjennomsiktige, men lyset gir et optisk bedrag. Skinnet under er sort. Dette er fordi de skal fullt ut skal ha nytte av sollyset. Isbjørn har 42 tenner, hoggtennene er bedre utviklet enn hos brunbjørn, og kinntennene er skarpe. Dette kommer av at dietten til isbjørnen er basert så å si på kun kjøtt. Estimert levealder er 20-30 år.

Forplantning: isbjørnen blir kjønnsmoden i en alder av 4 til 5 år. De parrer seg på våren og ungene kommer til verden rett etter jul en gang. Isbjørn har forsinket fosterutvikling, dvs at egget svømmer rundt i livmoren uten å feste seg før hunnen kommer i hiet og ting ligger til rette for utvikling av fosteret. De får 1-  unger og disse veier ca. 500 gram ved fødselen. Det er kun drektige binner som med sikkerhet legger seg i hi. Der oppholder de seg til mars-april. Ungene følger moren i ca. 2,5 år. Dødligheten på ungene er stor, og kun ca. 40% overlever de to første leveårene. Vintersøvnen til hunnen er på minst 90 døgn.

Bestand: Verdens bestand er på ca 20-25 000 dyr. Telling av den norsk-russiske isbjørnbestanden i 2004, anslo denne bestanden til nesten 3000 dyr.
Utbredelse: Isbjørn finner man rundt nordpolen, alså på den arktiske isen, og den finnes kun i naturlig forstand på den nordlige halvkule.

Matvaner/predasjon: Hovedbyttet til isbjørnen er sel (ringsel, grønlandssel, storkobbe og hvalross), men også andre arktiske dyr er bytte for den. Den kan også forsyne seg av hvalkadavre. Om sommeren kan de også spise bær når de er landfaste og isen er utenfor rekkevidde.

Annet: Isbjørn er solitære dyr, og kun familiegrupper bestående av mor og unger lever sammen.  Med god mattilgang viser de stor aksept for hverandres selskap. Mennesket er isbjørnens eneste naturlige fiende. Store hanner dreper lett ungene til en binne for å få henne klar for parring igjen. Derfor holder gjerne isbjørnhunner med unger seg unna andre isbjørner. Isbjørn og andre arktiske arter er veldig sårbare for forurensning. Særlig stoffet PCB blir akkumulert opp i næringskjeden og gjør isbjørn mindre forplantningsdyktige. Havstrømmer fører dette med seg inn i polområdene.

Vi tror at isbjørnen lærer sine vandringsmønstre fra moren. Man registerer også at hytteinnbrudd som en næringskilde kan læres fra mor til barn. Isbjørn er naturlig nysgjerrig. De har heller ingen naturlig frykt for mennesket og skal vi i isbjørnens leveområder må vi sikre oss mot angrep av sultne dyr. De kan skremmes vekk med pepperspray, gummikuler og signalpistoler. Det er nødvendig å ha skarpe våpen i områder med disse dyrene, men dette bør være siste utvei.

Isbjørn har en høy internasjonal vernestatus. rundt 1945 var isbjørnen nesten utryddet. I 1963 tok den amerikanske regjeringen initiativet til en konferanse om isbjørnens fremtid. Danmark, Canada, Sovjetunionen, USA og Norge, dannet denne gruppen, der forskning og og forvaltning skulle sikre isbjørnen overlevelse som art. Arbeidet i denne gruppen førte til en internasjonal avtale om at isbjørnen og dens leveområder skulle fredes og dette ble undertegnet i en avtale i Oslo i 1973.

Det foregår i dag en begrenset lovlig isbjørnjakt i regi av inuitene i Canada og på Grønland, der de ofte selger retten sin til et dyr til trofè-jegere. Derfor er ikke fredningen total.

Kilde; Bertmark dyreleksikon, Miljøstatus Norge, Norsk Polarinstitutt
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: USFWS