ROVDYR - KONFLIKTER OG LØSNINGER


I motsetning til mange andre land, så har Norge basert sin landbrukspolitikk på at det ikke finnes levedyktige populasjoner av topp-predatorer i naturen. Dette medfører at sauer slippes ut på sommerbeite i skog og fjell, ofte med minimalt tilsyn gjennom sommeren. Det er ikke bare rovdyr som gjør livet til en risiko for dem der, for den moderne, hvite sauen er ikke spesielt godt egnet til et liv i naturen. Det har dårlige flokk- og fluktinstinkter, den er relativt treg av seg, og evner i liten grad å flykte når f.eks. rovdyr truer. Forsøk har vist at den moderne, hvite sauen er temmelig hjelpesløs i møte med rovdyr, kontra den gammelnorske spælsauen eller "ursauen", som er langt mer spenstig og kjapp, og har betydelig bedre flokk- og fluktinstinkter.

Rovdyr som bjørn, jerv, gaupe og ulv kan forsyne seg av saueflokker, men det gjør også andre dyr, ikke minst den lille, tilsynelatende ufarlige flåtten. På vestlandet er det flåtten som er hovedårsaken til de store mengdene døde sauer man opplever der også etter hvert sommerbeite. Årsaken til dette er at flåtten er smittebærer av flere farlige sykdommer. Videre så er også giftige planter, ryggvelt, fall fra stor høyde og andre sykdommer også store trusler for sauene.

I media opplever vi dog svært liten fokus på de utallige dødsfallene som flåtten er skyldig i, men istedet er all oppmerksomhet rettet mot rovdyrene. Det er ingen tvil om at rovdyr forsyner seg av sauer på utmarksbeite, men er dette egentlig rovdyra skyld? De gjør jo kun det de er programmert til å gjøre fra naturens side. Her må politikere "ta et tak", fordi det er ikke rovdyrene det er noe galt med, det er selve driftsformen. Man kan ikke slippe hjelpesløse sauer ut i skogen og forvente at de skal klare seg alene. Det er bare ikke mulig, ja - bortsett fra i Norge da. Andre land i verden, også i land med store rovdyrpopulasjoner, har helt andre føringer på dette området, og egne gjetere følger flokkene hele sommeren. Det finnes også andre løsninger, som de  rovdyrsikre gjerdene, og enkelte steder i landet bør man kanskje ikke drive med sauer i det hele tatt?  Det er ikke slik at VI må ha sauer i enhver avkrok av Norge. Kanskje noen områder burde være sauefri?
En annen gruppe som nok føler rovdyrene som en trussel, er jegerne. Og da er det spesielt ulven som de føler seg truet av. Dette har flere årsaker. Den ene er at ulven er en dyktig jeger, og den jakter på det samme byttet som jegerne gjør - nemlig hjortevilt, som f.eks. elg. Elgjakta har lange tradisjoner i Norge, og når ulven forsyner seg av elg i skogen, så blir den sett på som en konkurrent, og en del jegere tolererer ikke at ulven forsyner seg av elgen "deres".

Problemet her er vel at jegerne har "glemt" at det å jakte betyr å høste fra naturens overskudd. Dermed skal naturen komme først, så kan jegerne høste etterpå, ikke "istedet for naturen".

Ulven er også en trussel for de som jakter med løshund, Ulven anseer en frittløpende hund som en inntrenger på sitt revir, og den vil så absolutt forsvare reviret sitt. Ulven kan også anse hunden for å være et byttedyr. Som en sikkerhetsregel kan man nok si at man aldri bør slippe løs hunder i ulverevir. Ja, det beste er å holde hunden i bånd hele tida.

Vi opplever at det største hatet mot rovdyrene, og da spesielt mot ulven, kommer fra jegerne. Mange av dem vil helst fjerne ulven fra Norge, ja - sågår hele Skandinavia. Vi tror ikke dette er noen løsning, og nye ulver vil alltids komme å etablere seg. Vi må simpelthen lære oss å LEVE med ulven, tilpasse jakta til det faktum at det er ulv i skogen, og godta dens tilstedeværelse, ta de forhåndsregler man kan.

Problemene med rovdyr/husdyr/jegere er store og infløkte og vi vil komme mer inn på dem i artikler som vil publiseres her på BFR.

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Arve Herman Tangen
Foto: Rune Moen
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Arve Herman Tangen