BRUNBJØRN (Ursus arctos arctos)


Den norske brunbjørnen er klassifisert som sterk truet på den nasjonale rødlisten.

Fysiologi: Brunbjørnen i Skandinavia er regnet som en middels stor bjørn, med ei vekt på 100-300 kg og en lengde på ca. 2,5 m. Binna vil sjelden være større enn 150 kg. Den største bjørnen man vet om i Skandinavia hadde en vekt på 338 kg. Bjørnen i Norge har vært totalfredet siden 1973, men det nye rovdyrforliket har hatt en svært negativ innvirkning på den norske bjørnebestanden og 2012 var et trist år for norske bjørner, da 16 bjørner ble skutt og drept.

Parring og drektighet: Bjørnen blir kjønnsmoden når den er 4-6 år gammel. Parringstiden foregår i mai/juni og i den perioden kan binna parre seg med flere hanner. Ungene fødes i januar-februar, mens binna fremdeles ligger i vintersøvn. Ei binne får normalt 2-3 unger per kull. Når de er 2-3 år gamle blir de normalt sett jaget vekk av binna. Hvis en hannbjørn treffer ei binne med unger, kan den meget vel finne på å drepe ungene, slik at den får binna brunstig igjen og kan parre seg med henne. Man antar at hannbjørnene vet hvilke binner de har unger med, slik at de ikke dreper sitt eget avkom.

Ernæring: Bjørner er såkalt omnivore, dvs. altetende. Den spiser lite den første tida etter at den har kommet ut fra hiet, til nød litt frosne fjorårsbær og maur, så kommer to-tre uker med fråtsing i nyspiret gras i mai. Da er den lettest å se fordi den beiter på åpne engmarker nær bebyggelse. Når fordøyelsen så er kommet i gang venter proteinrik føde for å bygge ny muskelmasse. Bjørnen er ikke kresen. Et nytint kadaver som har overvintret er ikke å forakte. Her går fluemark ned sammen med råttent elgkjøtt. Bjørnen er faktisk ingen god jeger. Den lykkes bare i 10% av jaktforsøkene sine. Den lykkes først og fremst i slutten av mai og juni når elgkalvene fødes. En voksen bjørn tar ca 6-7 kalver i året. På sensommer – høst kommer den livsviktige bærsesongen som for eksempel er avgjørende for hvorvidt ei binne skal føde eller ei. Blastocysten fester seg ikke i livmoren med mindre spekklaget er tykt nok til å produsere melk til ungene under hiperioden. Forsøk viser at en bjørn kan legge i seg 95 kg blåbær i døgnet, hele 100.000 bær.

SNO (Statens naturoppsyn) dokumenterer husdyr og rein tatt av vilt. Dette blir registrert for allmennheten gjennom Rovbase på nett. Bjørnen tar gjerne sau om muligheten byr seg.

Historie: Analyse av såkalt mt-DNA viser at Skandinavia ble kolonisert fra to retninger etter siste istid (9500 år siden). Sør for  linjen Trøndelag - Gävleborg har brunbjørn innvandret etter som isen trakk seg tilbake fra sør-Europa, hovedsakelig den iberiske halvøy og Balkan. Nord for denne linjen har bjørnen vandret inn fra Russland. På midten av 1800-tallet var den skandinaviske bestanden på rundt 4700-4800 dyr, hvorav Norge hadde flest, ca 3100 (65%).

Da det den gang var et politisk mål om å utrydde bjørnen, førte dette til en rask bestandsnedgang, Mellom 1846 - 2012 ble det skutt 8510 bjørner. Rundt 1930 var det bare 130 individer fordelt på hovedsakelig Sonfjällområdet i Härjedalen, noen få i nord, i Sarek og Padjelahnta. Den siste helnorske bestanden forsvant fra Vassfaret på 80-tallet. Mulighetene er til stede for at bjørnen aldri ble helt utryddet i Anarjokha i Finnmark. Etter at bjørnen ble fredet i 1974 er det skutt hele 142 stk.

Nåværende status
Sør for Finnmark tilhører den norske bestanden randsonene til tre store, hovedsakelig svenske kjerneområder, eller rettere sagt binneområder, områder med reproduserende binner. I Finnmark får bestanden tilflyt fra Finsk/russisk side. I 2010 var den svenske bestanden på 3200 dyr (2950 – 3492). I 2011 var den norske bestanden på 151 stk., og i 2012 gikk den ytterligere ned til kun 137 bjørner. Usikkerheten ligger i at pga. at Norge har randsonebestander, så man vet aldri om hannbjørnene befinner seg i Sverige eller i Norge. Nå ser faktisk kjerneområdene ut til å vokse sammen, slik at det er uhensiktsmessig å kalle de for kjerneområder lengre.

LES OM BJØRNENS VINTERSØVN

Kilder: The Red List, SNO, Artsdatabanken, Rovdata, Statistisk Årbok


Foto: Tor Eirik Pollestad
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Rune Moen
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 466 828 13. Org. nr.: 998003024
Foto: Lars-Erik Lie
LES OM BJØRNENS VINTERSØVN
en artikkel av Thorolf Lie
Foto: Per Lissel
Foto: Tor Eirik Pollestad