ARTIKLER


Her vil du kunne lese en rekke artikler skrevet av personer hos BFR, samt linker til rapporter, undersøkelser etc. Dette er artikler om rovdyr, mulige løsninger på konfliktene mellom rovdyr-husdyr-jegere, informasjon om målsetning med BFR, tanker om naturen osv.

Vi håper du finner mye interessant her og oppfordrer alle til å lese gjennom disse artiklene.


1.   OVERORDNET MÅLSETTING FOR BFR - TILBAKE TIL NATUREN (av Lars-Erik Lie)
2.   RAPPORT FRA NASJONALT BEITEPROSJEKT 2009 (nasjonal rapport)
3.   HOLDNING OG TANKER OM NATUREN (av Lars-Erik Lie)
4.   OM GRÅBEIN OG HATETS ANATOMI (av Victoria Østrem Poléo)
5.   TANKER OG BETRAKTNINGER - FØR OG NÅ (av Sven T. Røine)
6.   SKUTTE ROVDYR 1846 - 2010 (av Sven T. Røine)
7.   DE HELVETES ROVDYRA VÅRE....MEN! (av Tore Hauge)
8.   Å LEVE MED ULV (artikkel fra Norsk Institutt for Naturforskning)
9.   GAUPESTATUS OG FRAGMENTERING, ET ALVORLIG PROBLEM (artikkel av Thorolf Lie)
10. THE WOLF CONFLICT IN NORWAY (engelsk artikkel av Hanna Lodberg-Holm)
11. ARNFINN NERGÅRD ØKER KONFLIKTNIVÅET I ROVDYRDEBATTEN (av Thorolf Lie)
12. VÅRSNØJAKT - EN SKAM FOR "MILJØNASJONEN" NORGE (av Thorolf Lie)
13. BJØRNENS PARRINGSSYSTEM (artikkel fremskaffet av Thorolf Lie)
14. ULV I NORGE: MYTER, PROPAGANDA OG KONSPIRASJONSTEORIER (av Lars-Erik Lie)
15. BONDEKULTUR MOT NATUR (av Torgny Skogsrud)16. BJØRNENS UTBREDELSE I NORGE (av Thorolf Lie)
17. BFR i MØTE MED MILJØVERNMINISTEREN 29.05.2012 (av Lars-Erik Lie)
18. TANKER OVER EN KAFFEKOPP.... (av Sven T. Røine)
19. KLAGE TIL DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING - 18.06.2012 (av BFR)
20. EKSTREME HOLDNINGER I ROVDYRDEBATTEN (av Lars-Erik Lie)
21. DET NASJONALE BEITEPROSJEKT 2012 (nasjonal rapport)
22. NORGE - DOBBELTMORALENS LAND (av Lars-Erik Lie)
23. ROVDYR - HVORFOR? (av Arve Bjørnli)
24. JAKT OG JEGERE (av Sven T. Røine)
25. SKAL SAUENÆRINGEN HA VETORETT I ROVDYRSPØRSMÅLET? (av Arve Bjørnli)
26. RAPPORT FRA ROVVILTKONFERANSEN PÅ HAMAR, 29-30. OKT 2012 (av Thorolf Lie)
27. ULVEN - SNART HISTORIE? (av Thorolf Lie)
28. MILJØVERNORGANISASJONERS BREV TIL STATSMINISTRENE I NORGE, SVERIGE, FINLAND
29. DEN LIVSFARLIGE ULVEN (av Lars-Erik Lie)
30. ÅPENT BREV TIL MD - "ET GUFS FRA FORTIDEN: "VÅRJAKT" PÅ BJØRN (av BFR)
31. ILLUSJONENE SOM BRAST (av Sven T. Røine)
32. FRA VIKINGER TIL SUTREKOPPER (av Lars-Erik Lie)
33. ROVDYR OG HUSDYR I NORGE OG SVERIGE (av Lars-Erik Lie)
34. GUNNAR GUNDERSENS SIN UÆRLIGE KAMP MOT ULVEN (av Lars-Erik Lie)
35. KJÆRE MEDLEMMER AV BYGDEFOLK FOR ROVDYR (av Agnete Green)
36. DE REVOLUSJONÆRE OG ULVEN (av Robert Hult)
37. ULVER SKIFTER OGSÅ PELS (av Robert Hult)

BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024
Foto: Torbjørn Pehrsen
Foto: Rune Moen
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Arve Herman Tangen
Foto: Lars-Erik Lie
PUBLISERE ARTIKKEL?

Har du lyst til å skrive en artikkel om natur, rovdyr, konfliktene mellom jegere og rovdyr, eller husdyr og rovdyr, eller andre interesssante temaer som har med natur, miljø og rovdyr å gjøre?

Send isåfall inn din artikkel på mail, så skal vi ta en titt på den og evt. publisere den her på artikkelsida vår.

Pass på at evt. bilder du har med er godkjent brukt av fotograf, og skriv også opp kildehenvisning.

Vi ser frem til å lese ditt bidrag!
Foto: Lars-Erik Lie