index

VELKOMMEN TIL BYGDEFOLK FOR ROVDYR!


Bygdefolk for Rovdyr (BFR) er en frivillig organisasjon som jobber for å bevare mangfoldet i naturen. Vi setter spesielt fokus på de store rovdyrene/rovfuglene, som har vanskelige levekår her i landet. Sterke krefter innen jegermiljøet og landbruket, samt deres interesseorganisasjoner og politiske medspillere, jobber hardt for å holde rovdyrbestandene nede på et knapt levedyktig nivå, eller de jobber for total utryddelse (spesielt av ulv). BFR står som en motpol til disse anti-rovdyrkreftene og vi vil gjennom å bruke faktainformasjon og forskning om disse dyrenes atferd og levesett, fjerne noen av de mytene som verserer om dem.

BFR vil fokusere på en levende natur, et komplett økosystem med stort biologisk mangfold, der både byttedyr og rovdyr skal få leve under minimal mennesklig påvirkning. Vi ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og rovfuglene i Norge. Videre så opplever vi at det er mye feilinformasjon om rovdyrene og folk vet lite om rovdyrene. Mange frykter rovdyr, men er det egentlig en vektig grunn for å gjøre det? Les om norske rovdyr og rovfugler på vår info. side.

BFR vil ikke "fjerne" hverken jegere eller bønder. Vi mener det er fullt ut mulig at både rovdyr, jegere og bønder kan eksistere side om side. Det dette handler om. er respekt og ydmykhet overfor naturen. Rovdyr og husdyr er et konfliktfylt område, men vi mener at det er fullt ut mulig og løse det, uten at man trenger å utradere rovdyrstammene våre. Det er også mye man kan lære fra andre land på dette området her.

BFR er en frivillig organisasjon, som ble stiftet i 2012. Vi trenger flere medlemmer for å få styrke, og vi anbefaler alle som støtter vårt syn, om å melde seg inn i foreningen. Vi trenger mange flere medlemmer for å stå sterke i kampen for  våre store rovdyr og for en mangfoldig natur.
Les mer om BFR her.

BLI MEDLEM AV BYGDEFOLK FOR ROVDYR

Bygdefolk for Rovdyr er en frivillig organisasjon. Ingen medlemmer tar ut lønn eller goder fra organisasjonen. Alle midler som kommer inn går utelukkende til saken vi jobber for, samt til drift av organisasjonen.

Vi er veldig aktive på Facebook, og vi anbefaler alle dere som har en Facebook-konto, om å følge oss der. Vi har også en egen medlemsgruppe der, som er for betalende BFR-medlemmer. Vi anbefaler alle BFR-medlemmer om å søke medlemsskap der. Det kan gjøres ved å sende oss en mail om saken. Send til post@bfrnorge.com. Vi er nå også tilgjengelige på Twitter.

BFR deltar på flere store messer, og de siste par årene har vi bl.a. vært å finne på De Nordiske Jakt- og Fiskedagene i Elverum, samt på Camp Villmark i Lillestrøm.

Vi leverte i mars 2015 en underskriftskampanje til flere norske politikere, der over 35 000 personer fra hele verden hadde signert og gitt sin støtte til den norske ulven.

BFR er også omtalt i mange mediasaker de siste par årene, og du kan lese mer om det her.

Vi har også forskjellige BFR-produkter til salgs. Caps, t-skjorte, genser, klistremerker m.m. Ta turen innom salgssida vår for å se mer på disse produktene. Overskuddet fra salget går direkte til å fremme rovdyrsaken og/eller til driften av BFR.

Velkommen til BFR, vi håper du vil trives hos oss.
BYGDEFOLK FOR ROVDYR. Epost: post@bfrnorge.com Tlf: 942 99 980. Org. nr.: 998003024


Følg BFR på Facebook/Twitter
Foto: Daniel Bylemark
Foto: Stein Valkoinen
Foto: Lars-Erik Lie
Foto: Rune Moen